LaserWar Weapons and Tactics
video decoration

LaserWar Field
Battlefield

U srcu Fruške gore, u dubini šume nalazi se naš LaserWar teren! Okružen šumom, raznim preprekama, rovovima, strateškim položajima, osmatračnicama i mnogim drugim stvarima koje upotpunjuju doživljaj igre.

Video
teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika teren slika