fbpx
LaserWar Weapons and Tactics
LaserWar Special Ops

Kreni u LaserWar Misiju!

Brifing pre početka LaserWar misije …

Na početku se igračima objašnjavaju pravila igre kao i funkcionisanje LaserWar opreme. Igrači zatim ulaze u brifing sobu gde im instruktori na mapi i tabli objašnjavaju zadatke i ciljeve koje treba da ostvare tokom misije. Misija se sastoji iz nekoliko podzadataka koji moraju da se odrade kako bi se uspešno realizovao konačni cilj, a to je uništavanje baze neprijatelja. Nakon kratkog i preciznog brifinga, instruktori odvode timove u svoje baze. Baze su smeštene na krajevima mape, na često zabačenim i isturenim delovima, u dubini šume. Baze mogu biti smeštene na većoj visini od samog terena i često su dobro utvrđene rovovima i pregradama.

Kada igrači stignu do baze u dubini šume, instruktor im daje specijalnu kartu terena na kojoj su označene sve lokacije na mapi, strateški ciljevi, objekti i ostalo što je bitno za igru. Uz mapu, svaki tim dobija i po jedan kompas kako bi mogli da se lakše snađu i odrede pravac kretanja. Budući da su lokacije čekpointova, strateških tačaka i ostalih zadataka tajni, igrači moraju sami, pomoću mape i kompasa da ih pronađu i deluju po zadatku. U svakoj bazi se nalazi specijalan LaserWar uređaj koji imitira bazu i koji može biti uništen od strane neprijateljskog tima. Isti uređaj u intervalima od po minut dopunjava igračima u krugu od 5 m municiju i helte. Cilj je odbraniti bazu i nedozvoliti drugom timu da je uništi. Baza se uništava gađanjem direktno u nju sa manje udaljenosti, a tokom napada baza ne odaje impulse za helt i municiju. Baza ima 500 helta i potrebno je neko vreme da bi se ista uništila. U slučaju prestanka napada, baza se posle nekog vremena regeneriše odnosno ponovo sagradi do 500 helta. U slučaju uništavanja baze, ista ne odaje impulse i ne može ponovo da se sagradi te je neprijatelj ostvario svoj cilj misije.

Raspodela timova po bazama i početak LaserWar misije

Instruktori koji se nalaze sa timovima u bazama označavaju početak misije, a zahvaljujući sistemu veze, svaki tim kreće u isto vreme. Od tog momenta instruktori samo nadgledaju igru i tu su za tehničku pomoć ili eventualna pitanja vezana za opremu. Organizacija tima, taktika i ostalo je na samom timu i igračima unutar tima. Teren je pokriven drvenim tablama i putokazima koji vode do čekpointova i ostalih strateških tačaka. Igrači prateći putokaze i oslanjajući se na mapu, pronalaze čekpointove i realizuju zadatke. Potrebno je ostvartii nekoliko zadataka kako bi se moglo preći na konačan cilj, a to je uništavanje baze neprijatelja. Baza neprijatelja nije označena na mapi niti je označena putokazima. Igrači moraju sami da na osnovu glasnog zvuka koji ispušta baza prilikom slanja impulsa za helt i municiju da je otkriju i pronađu, ili da prate kretanje neprijatelja koji se vraća do baze po lekove ili municiju.

Svaka baza u svojoj blizini ima i dva isturena položaja, odnosno bolnicu i sladište. Što se bolnice tiče, kada je igrač ranjen on počinje da krvari i ukoliko brzo ne zaustavi krvarenje iskrvariće i samim tim umreti. Prilikom krvaranje igrači gube 10% helta svakih 30 sekundi, odnosno svaki igrač kada je ranjen ima tačno 5 minuta vremena dok ne iskrvari, pod uslovom da je to prvo ranjavanje i da ne dobije novi pogodak u međuvremenu. Ranjeni igrač ima nekoliko mogućnosti. U svakom timu se nalazi po jedan doktor koji ima paket prve pomoći u vidu specijalnog medic uređaja koji zaustavlja krvarenje. Ranjeni igrač odlazi do doktora ili doktor dolazi do ranjenika i zatim aktivira uređaj koji za 10 sekundi zaustavlja krvarenje. Dakle to je proces i nije samo stiskanje dugmeta. Nakon deset sekundi, uređaj šalje impuls i igraču se zaustavlja krvarenje. Medic uređaj ima “zavoja” za svega 10 intervencija te nakon utroška, doktor mora otiću u bolnicu da dopuni uređaj. Igrač ukoliko proceni da je doktor daleko ili ako ga trenutno ne može dozvati, može da ode do bolnice i da tamo zaustavi krvarenje pomoću specijalnog First Aid uređaja, pritiskom na dugme zaustavlja se krvarenje. Ukoliko je igrač poginuo u borbi ili je iskrvario, takođe odlazi u bolnicu i tamo se reanimira odnosno dopunjava helte i vraća se u igru. Drugo istureno mesto je skladište municije koje služi da igrači koji ostanu bez municije mogu da dođu do skladišta i uzmu nove okvire i municiju, pritiskom na dugme specijalnog uređaja.

Zauzimanje strateških položaja! LaserWar Special OPS!

Kako to obično biva u vojnim misijama, postoji nekoliko podzadataka u toku misije. Na samom terenu se nalaze dva čekpointa koja su udaljena jedan od drugog, ali i od samih baza. Približno na istoj udaljenosti od obe baze, ali udaljenost i nije bitna jer je pitanje ko će ga prvi pronaći. Prvi strašeki položaj ili čekpoint je LaserWar Karaula, smeštena u gornjem delu terena, na visini. Igrači imaju zadatak da dođu do karaule pre neprijatelja, da je zauzmu i odbrane 20 minuta. Kod same karaule postoji specijalan LaserWar uređaj koji je u početku neutralan, ali čim jedan tim pogodi uređaj taj uređaj svetli u boji tog tima i na svakih minut šalje impulse koji mogu da izleče ranjene igrače. Uređaj je specijalno dizajniran, tako da je potrebno prići tačno iznad njega da bi se isti zauzeo, budući da se senzor nalazi u dubini uređaja, te nije moguće ga pogoditi sa strane ili sa neke udaljenosti. Nakon zauzimanja čekpointa, na displeju istog počinje da odbrojava 20 minuta. Igrači moraju da ga brane 20 minuta.

U slučaju zauzimanja čekpointa od strane neprijatelja, uređaj menja boju i tajmer se restartuje. Kada tim uspešno odbrani uređaj 20 minuta i na njemu istekne vreme, na displeju piše KRAJ i uređaj svetli u boji tima koji ga je zauzeo. Nakon toga, uređaj je nemoguće zauzeti od neprijateljskog tima. Drugi čekpoint se nalazi sa druge strane terena, bočno na samom potoku koji prolazi kroz teren i u pitanju je strateški položaj, most. Na sredini mosta nalazi se uređaj koji funkcioniše isto kao što je opisano. Zauzimanje čekponta nosi određen broj bodova koji se upisuje u skor tabelu tima. Timovi rešavanjem zadataka, moraju da skupe 300 bodova kako bi mogli da krenu u uništavanje baze. Već 200 bodova igrači mogu da skupe zauzimanjem samo jednog čekpointa, te im je potrebno još malo da skupe ostatak. Tim koji ne zauzme ni jedan čekpoint mora da odradi veći broj lakših zadataka koji nose po 50-100 bodova.

Pronalazak opasnih predmeta i postavljanje bombe!

Pored čekpointova tj. zauzimanja strateških položaja koji nose najveći broj bodova na samom terenu se nalaze i 4 izgubljena predmeta od vojnog značaja odnosno 4 skrivena uređaja koji moraju da se pronađu. Predmeti su na mapi označeni kodnim simbolima: zemlja, vazduh, voda i vatra. Njihova lokacija nije jasno utvrđena, već samo se prikazuje okvirno mesto. Uređaji su veličine telefona i vrlo teško se primećuju. Svaki od ovih uređaja je izrazito opasan i potrebno je da se što pre pronađe pre nego što dospe u ruke neprijatelja. Uređaji su dosta nestabilni i povremeno ispuštaju impulse koji su radioaktivni, toksični ili eksplozivni te igrači mogu vrlo lako da nastradaju prilikom njihovog pronalaženja, ukoliko im se nepažljivo približe. Igrači moraju da izračunaju interval između impulsa i koliko vremena imaju da ga stabilizuju pre nego što uređaj pošalje sledeći impuls. Interval je nekada i 10 sekundi. Igrači gađanjem u senzor uređaja isti stabiliziju, i tada počinje da svetli u boji tog tima i igrači mogu bezbedno da ga uzmu. Uređaj sada počinje da šalje pozitivne impulse pa igrači mogu da uređaj koriste za lečenje igrača, dopunu municije i mnogo drugih stvari. Svaki uređaj je za sebe specifičan, impulsi su različiti, što znači da što ih više skupite, više ćete imati koristi i različitih pogodnosti. Stabilizacija uređaja nosi 100 bodova, te je potrebno da pronađete i skupite 3 uređaja kako bi ste mogli da krenete na uništavanje baze neprijatelja. No, to nije kraj priče o ovim neverovatnim uređajima. Ukoliko ih pronađete dva ili više, uređaje možete da odnesete do baze i da dva uređaja postavite jedan naspram drugog, uređaji će se tada automatski upariti i počeće da odaju impulse koji su van ovog vremena odnosno praviće anomalije tako što će igračima u određenim intevalima (ne često) davati duplo helta ili duplo više municije. Impulsi zavise od toga koja dva uređaja ste uparili. Kombinacija ima mnogo.

Još jedan podzadatak koji može dovesti do ostvarivanja neophodnog uslova od 300 bodova je i aktiviranje bombe i dizanje u vazduh strateškog položaja – vojne garaže. Garaža za tenkove se ne može zauzeti kao čekpoint već ju je moguće samo dići u vazduh. Unutar garaže u nekom od segmenata nalazi se eksplozivna naprava sa tajmerom. Pritiskom na dugme, igrač aktivira bombu koja na displeju krene da odbrojava 15 minuta. Tim koji je prvi aktivirao bombu ima zadatak da istu odbrani do same detonacije, a drugi tim ima zadatak da bombu deaktivira što se čini držanjem tastera na uređaju nekoliko sekundi. Eksplozija bombe kao i njena deaktivacija nose 200 bodova. Nakon eksplozije ili deaktivacije, bomba se ne može ponovo upotrebiti. Bomba ne prepoznaje tim koji ju je aktivirao te eksplozija ubija sve igrače u određenom krugu.

Cilj LaserWar misije! Uništavanje baze neprijatelja!

I konačno, nakon ostvarivanja podzadataka i nakon skupljenih 300 bodova tim može da krene na realizaciju konačnog cilja a to je uništavanje baze neprijatelja. Kao što smo već rekli, baza neprijatelja nije označena na mapama ni u putokazima. Igrači do nje dolaze praćenjem kretanja neprijatelja ili prateći zvuk koji baza ispušta svakih minut. Kada igrači stignu do odlično utvrđene neprijateljske baze, čeka ih dosta bunkera i rovova u kojima će se sigurno nalaziti neprijateljski igrači. Po neutralisanju straže, gađanjem u bazu skidaju se helti na uređaju što za sobom pokreće veoma glasne zvučne efekte koji se čiju i na većim udaljenostima. To će sigurno da uzbuni sve igrače suprotnog tima koji će vrlo brzo da se stvore kod baze. Nakon uništavanja baze neprijatelja, svi podzadaci i zadaci misije oba tima prestaju i počinje igra mačke i miša.

Uništavanje baze nosi 500 bodova te će tako taj tim imati zajedno sa prethodnim podzadacima dosta bodova. Ali iako je cilj izvršen, to ne znači da će taj tim pobediti. Tim koji je uništio bazu, mora da bezbedno dođe do helikoptera odnosno mesta za izvlačenje iz vruće zone. Svi igrači neprijateljskog  tima će se usmeriti da to spreče. S obzirom da je mesto izvlačenja daleko od baza, bolnica i skladišta tim koji se izvlači je ograničen po pitanju lečenja i oživljavanja, te dotura municije. Za svakog igrača tog tima koji ne stigne do helikoptera, timu se oduzima 100 bodova, te na taj način neprijateljski tim, ako je dobar sa bodovima i bio je bolji u podzadacima, može u završnici da ubijanjem igrača koji se izvlače, da pobedi. Koliko je važno uništiti bazu i ostvariti cilj misije, toliko je važno zauzimati čekpointove i braniti strateške položaje, pronaći predmete …

Prijave za LaserWar misiju su OTVORENE! Prijavite se putem naše LaserWar facebook stranice i LaserWar instagram stranice. Pošaljite nam poruku i ostalo prepustite nama. Provod je zagarantovan!